2010. április 28., szerda

Weboldal beüzemelése Linux, Apache, Glassfish alapon

Java-s web-alkalmazások fejlesztése során gyorsan felmerül az igény arra, hogy az oldal elérhető legyen mindenféle portszám megadása nélkül, hiszen vég-felhasználóink általában nem szakavatott fejlesztők, vagy rendszer tervező mérnökök, akiktől nem idegen az efféle címzés. A probléma megoldására több lehetséges megoldás is létezik, az általam felvázolt lehetőség csak egy a sok közül. Operációs rendszernek Linuxot választottam, kedvenc alkalmazás-szerverem pedig a Glassfish.
A beállítás lépései:
 • Glassfish domain létrehozása.
# asadmin create-domain --adminport 4848 --savemasterpassword domain1
A savemasterpassword opcióra azért van szükség, hogy a szerver indításakor és leállításakor ne kelljen a masterjelszavat megadni. Ellenkező esetben csak kézzel tudjuk a szervert indítani és/vagy leállítani.
 • Indító script megírása, és a megfelelő runlevel-be helyezése.
#!/bin/sh
ase "$1" in
start)
  ulimit -Hn 10240
  ulimit -Sn 10240
  su glassfish /path_to_glassfish/bin/asadmin start-domain domain1
  ;;
stop)
  su glassfish /path_to_glassfish/bin/asadmin stop-domain domain1
  ;;
restart)
  su glassfish /path_to_glassfish/bin/asadmin stop-domain domain1
  ulimit -Hn 10240
  ulimit -Sn 10240
  su glassfish /path_to_glassfish/bin/asadmin start-domain domain1
  ;;
*)
  echo $"usage: $0 {start|stop|restart}"
  exit 1
esac
Az első említésre méltó dolog, hogy én létrehoztam egy glassfish felhasználót a rendszerben, és annak nevében/jogosultságával telepítettem az alkalmazás-szervert. Ennek elsősorban biztonsági okai vannak, hiszen így az alkalmazás-szerver csak a "mezei" felhasználó hatáskörében tud tevékenykedni. A második dolog ami szemet szúrhat az ulimit parancs. A Linux kernelben meg van határozva, hogy mekkora darab-számú állományt nyithat meg egy alkalmazás/felhasználó. Ez a szám alapértelmezetten 1024, amiből a Glassfish indulás után elhasznál 8-900-at, így eléggé kis terhelés esetén is átlépi a határt. A kiadott ulimit parancs az adott processre, és az abból induló alprocessekre vonatkozik, ezért nem érdemes rendszer-szinten növelni a limitet, elég az init scriptben beállítani a kívánt értéket. A pontos érték megállapítása terheléses teszt után hangolható, ám kezdésnek érdemes 10240-re venni.
 • Apache web-szerver beállítása
NameVirtualHost *:80

<VirtualHost *:80>
  ServerName www.foo.bar
  ProxyPass / http://localhost:8080/foo.bar-war/
  ProxyPassReverse / http://localhost:8080/foo.bar-war/
  ProxyPassReverseCookieDomain localhost:8080/foo.bar-war www.foo.bar
  ProxyPassReverseCookiePath / /
  ProxyVia Off
  ProxyPreserveHost On
</VirtualHost>
Mivel a felhasználók az URL begépelésével a szerver 80-as portjára csatlakoznak, ésszerű megoldás, ha egy web-szervert telepítünk erre a portra, és a web-szerverből proxyzzuk át a megfelelő kéréseket az alkalmazás-szerver felé. A proxyzáshoz a mod_proxy és mod_proxy_http modulokat kell betölteni. A ProxyPass és ProxyPassReverse opciókkal magát a proxyzás útvonalát állítjuk be, míg a ProxyPassReverseCookieDomain és ProxyPassReverseCookiePath opciókkal a Cookie-k tárolásának módját írjuk elő. Az utóbbi 2 opció elhagyása esetén nem tudjuk a tárolt Cookie-kat elérni, mivel azok a www.foo.bar domainen lesznek bejegyezve, ebből kifolyólag Session azonosítót sem tudunk Cookie-ban tárolni.

2010. április 27., kedd

JDBC loggolás jdbcdslog segítségével

Találtam egy remek kis eszközt, amely képes loggolni a JDBC rétegben történt eseményeket. Az SQL-ek mellett eltárolja a lekérdezések eredményeit is, így pontosan képet kaphatunk arról, hogy mi is történik valójában az adatbázis rétegben. Az alkalmzás a jdbcdslog nevet viseli, és a Google Code szolgáltatáson keresztül érhető el nyílt forráskóddal.
Telepítése pár lépésben:
 • Az aktuális verzió beszerezhető az oldalról. Érdemes a "distribution" kiadást letölteni, mert abban van pár függőség is csomagolva.
 • Az Apache Log4j-re épül a logger, így azt is érdemes beszerezni.
 • Mivel a példa-program a legegyszerűbb módozatot mutatja be, így én a jdbcdslog forrását bemásoltam az alkalmazásomba, illetve a slf4j-api-1.5.10.jar, slf4j-log4j12-1.5.10.jar, log4j-1.2.16.jar jar-okat importáltam. (A jdbcdslog forrásában van hiba, azokat érdemes figyelmen kívül hagyni fordításkor!)
A telepítésről bővebben.
Ezután következhet a kapcsolódás megírása. A dolog nyitja abban rejlik, hogy a JDBC kéréseket a jdbcdslog proxyzza át a JDBC providernek, ehhez a kapcsolatot át kell adni a loggernek.
Connection conn = null;
try {
  PropertyConfigurator.configure(Main.class.getResource("log4j.properties").getFile());
  conn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost/mysql", "root", "password");
  Connection loggingConnection = ConnectionLoggingProxy.wrap(conn);
  Statement statement = loggingConnection.createStatement();
  statement.executeQuery("SELECT * FROM user");
  ResultSet resultSet = statement.getResultSet();
  while (resultSet.next()) {
    System.out.println(resultSet.getString("User"));
  }
  statement.close();
  resultSet.close();
} catch (Exception e) {
} finally {
  if (conn != null) {
    try {
      conn.close();
    } catch (Exception e) {}
  }
}
A Log4j beállítása a log4j.properties fájlban történik, ennek rejtelmeibe nem mélyednék bele, az egy külön bejegyzést igényelne.
#Create logger named A1
log4j.rootLogger=DEBUG, A1
#Write log to test.log over FileAppender
log4j.appender.A1=org.apache.log4j.FileAppender
log4j.appender.A1.File=test.log
log4j.appender.A1.Append=true
#Set the layout to PatternLayout and set pattern
log4j.appender.A1.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.A1.layout.ConversionPattern=%4d{dd MMM yyyy HH:mm:ss,SSS} %-5p - %c: %m\n
Futtatva kódunkat az alábbi eredményt kapjuk. Én egy frissen telepített MySQL adatbázis mysql táblájából olvastam ki a felhasználókat.
root
root
root
A test.log tartalma:
27 Apr 2010 14:36:43,992 DEBUG - org.jdbcdslog.LogUtils: createLogEntry()
27 Apr 2010 14:36:43,993 INFO - org.jdbcdslog.StatementLogger: java.sql.Statement.executeQuery SELECT * FROM user 110 ms.
27 Apr 2010 14:36:43,999 INFO - org.jdbcdslog.ResultSetLogger: java.sql.ResultSet.next {'localhost', 'root', '*080C34F746094F116AE54467CF39EA994A0FF57F', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', '', [B@4f80d6, [B@4f80d6, [B@4f80d6, 0, 0, 0, 0}
27 Apr 2010 14:36:44,003 INFO - org.jdbcdslog.ResultSetLogger: java.sql.ResultSet.next {'linux-brsg', 'root', '', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', '', [B@4f80d6, [B@4f80d6, [B@4f80d6, 0, 0, 0, 0}
27 Apr 2010 14:36:44,004 INFO - org.jdbcdslog.ResultSetLogger: java.sql.ResultSet.next {'127.0.0.1', 'root', '', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', '', [B@4f80d6, [B@4f80d6, [B@4f80d6, 0, 0, 0, 0}
27 Apr 2010 14:36:44,007 INFO - org.jdbcdslog.ResultSetLogger: java.sql.ResultSet.next {'localhost', '', '', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', '', [B@4f80d6, [B@4f80d6, [B@4f80d6, 0, 0, 0, 0}
27 Apr 2010 14:36:44,008 INFO - org.jdbcdslog.ResultSetLogger: java.sql.ResultSet.next {'linux-brsg', '', '', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', 'N', '', [B@4f80d6, [B@4f80d6, [B@4f80d6, 0, 0, 0, 0}
Perzisztes réteg használata esetén természetesen az itt vázol megoldás nem kivitelezhető, de szerencsére a fejlesztők két további módszert is építettek az alkalmazásba. Van lehetőség "JDBC Driver" és "JDBC DataSource" proxyzásra is, ezeket választva csak a kapcsolódási URL-t kell módosítani, az alkalmazásunk érintetlen marad.

2010. április 14., szerda

HTTPS kapcsolódás self-signed és/vagy lejárt tanusítvánnyal ellátott szolgáltatáshoz

Egy on-line fizetéses alkalmazás fejlesztése közben futottam bele abba a problémába, hogy https protokollon keresztül kell kapcsolódni a banki rendszerhez. Első hallásra nem is tűnik olyan bonyolultnak a dolog, azonban a megvalósítás közben belefutottam egy igen kellemetlen körülménybe. A teszt rendszer tanusítványa lejárt. Az ügyeletes rendszer-gazdával konzultálva megnyugtatott, hogy az éles rendszerben nem lesz probléma,... egy darabig,... még jó, hogy szóltam! Álmomban sem gondoltam volna, hogy ilyen előfordulhat egy banknál, mégha tesztrendszerről is van szó.
A kapcsolódáshoz a jakarta.commons.httpclient-et választottam, abból is a 3.1-es verziót.
HttpClient httpclient = new HttpClient();
Protocol myhttps = new Protocol("https", new SSLProtocolSocketFactory(), 443);
httpclient.getHostConfiguration().setHost("somehost.tld", 443, myhttps);
GetMethod method = new GetMethod("/some_uri"); //PostMethod to post data

try {
  httpclient.executeMethod(method);
  String response = new String(method.getResponseBody());
} finally {
  method.releaseConnection();
}
A kódot futtatva az alábbi Exception-t kaptam:
javax.net.ssl.SSLHandshakeException: sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path building failed: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find valid certification path to requested target
Első teendőnk ebben az esetben, hogy megszerezzük a tanusítvány publikus részét, majd letöltve hozzáadjuk egy kulcs-tartóhoz, az alábbi paranccsal:
keytool -importcert -trustcacerts -alias untrustedCert -file somecert.crt -keystore /usr/lib/jvm/java/jre/lib/security/cacerts
Mivel én fejlesztői környezetben szeretnék kapcsolódni, a Java alapértelmezett kulcs-tartójához adtam hozzá a tanusítványt, az alapértelmezett "changeit" jelszó segítségével. Ezek után nincs más dolgunk, mint a JVM-nek átadni paraméterként, hogy a kiszemelt kulcs-tartót fogadja el mindenképpen hitelesnek.
-Djavax.net.ssl.trustStore=/usr/lib/jvm/java/jre/lib/security/cacerts

2010. április 4., vasárnap

Képek átméretezése, első nekifutás

Ebben a témában rengeteg bejegyzés található a neten, én személy szerint mégsem találtam elfogadható megoldás, ami egyben megoldaná minden problémámat, kivéve a Java Advanced Imaging-ot. Utóbbival elég nagy problémám volt, hogy nincsen agyondokumentálva, vannak ugyan példák, de azokon eligazodni is felér egy rém-álommal. A rossz tapasztalatok sarkalltak arra, hogy belekezdjek egy, az én igényeimet kielégítő, eszköz megírásába, mely az alapvető webes környezetben előforduló problémákat orvosolja. A projekt elérkezett az első "mérföld-kőhöz", így gondoltam szánok rá pár sort.
Jelenlegi stádiumban képes átméretezni jpg, png, gif, anim gif formátumokat, alkalmazza az élsimítás technológiát, viszont a transzparens képekbe még beletörik a foga. A művelet pilléreit szeretném itt bemutatni, a teljes forráskódot elérhetővé teszem, de mivel felhasználtam pár osztályt, amit letöltöttem és javítottam, ezek pontos liszenszelését még egyeztetem.
Első esetben nézzük az egyszerűbb oldalát a dolognak, amikor nem animált gif-et kell átméretezni. Mivel a legtöbb példa csak a Graphics2D beépített élsimítását használta fel, aminek minősége finoman szólva is vacak, így átméretezés előtt egy blur effektet húzok a képre. A példa csak a kicsinyítés problémájával foglalkozik, mivel a jelentős minőség-romlás ilyen esetben érzékelhető igazán, és a gyakorlatban is ritkán kell nagyítani egy felhasználó által feltöltött képet.
OutputStream out;
BufferedImage bufferedImage;
String extension;
//...
if (!extension.equals("gif")) {
//Első lépésként, amenniyben jpg-a forrás kép, át kell állítanunk a típusát, mivel az alapértelmezett típus nem támogatja a blur készítését, minden más esetben, kompatibilissé tesszük a képet, szintén a blur-ozhatóság érdekében.
  if (mimeType.equals("image/jpeg") || mimeType.equals("image/pjpeg")) {
    bufferedImage = convert(bufferedImage, BufferedImage.TYPE_INT_RGB);
  } else {
    bufferedImage = createCompatibleImage(bufferedImage);
  }

//Elvégezzük a blur-ozást, és átméretezést, majd mehet a kép a kimenetre.
  ImageIO.write(resize(blur(bufferedImage), newWidth.intValue(), newHeight.intValue()), extension, out);

  out.flush();
  out.close();
}
A meghívott metódusok:
//Átméretezi a képet.
private BufferedImage resize(BufferedImage image, int width, int height) {
  BufferedImage result = new BufferedImage(width, height, image.getType() == 0 ? BufferedImage.TYPE_INT_ARGB : image.getType());
  Graphics2D g = result.createGraphics();
  g.setComposite(AlphaComposite.Src);
  g.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_INTERPOLATION, RenderingHints.VALUE_INTERPOLATION_BILINEAR);
  g.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_RENDERING, RenderingHints.VALUE_RENDER_QUALITY);
  g.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING, RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);
  g.drawImage(image, 0, 0, width, height, null);
  g.dispose();

  return result;
}

//Blur-ozza a képet.
private BufferedImage blur(BufferedImage image) {
  float ninth = 1.0f / 9.0f;
  float[] blurKernel = {
    ninth, ninth, ninth,
    ninth, ninth, ninth,
    ninth, ninth, ninth
  };

  Map map = new HashMap();
  map.put(RenderingHints.KEY_INTERPOLATION, RenderingHints.VALUE_INTERPOLATION_BILINEAR);
  map.put(RenderingHints.KEY_RENDERING, RenderingHints.VALUE_RENDER_QUALITY);
  map.put(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING, RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);

  BufferedImageOp op = new ConvolveOp(new Kernel(3, 3, blurKernel), ConvolveOp.EDGE_NO_OP, new RenderingHints(map));

  return op.filter(image, null);
}

//Átalakítja a típusát a képnek.
private BufferedImage convert(BufferedImage image, int type) {
  BufferedImage result = new BufferedImage(image.getWidth(), image.getHeight(), type);
  Graphics2D g = result.createGraphics();
  g.drawRenderedImage(image, null);
  g.dispose();

  return result;
}

//Kompatibilissé teszi a képet.
private static BufferedImage createCompatibleImage(BufferedImage image) {
  GraphicsConfiguration gc = BufferedImageGraphicsConfig.getConfig(image);
  BufferedImage result = gc.createCompatibleImage(image.getWidth(), image.getHeight(), Transparency.BITMASK);
  Graphics2D g = result.createGraphics();
  g.drawRenderedImage(image, null);
  g.dispose();

  return result;
}
A nehezebb eset, mint említettem, animált gifek átméretezése, mivel a Graphics2D nem támogatja alapértelmezetten azokat. A megoldás nem egyedüli érdemem, bár a letöltött kódokat javítanom kellett. A lényeg, hogy a gif kép-kockáin egyesével végig kell iterálni, és az előbb említett műveletek végrehajtása után, a cél képbe beletenni az immár átméretezett példányokat.
try {
  GifDecoder d = new GifDecoder();
  d.read(image.getAbsolutePath());

  AnimatedGifEncoder e = new AnimatedGifEncoder();
  e.setRepeat(d.getLoopCount());
  e.start(out);

  int type = bufferedImage.getType() == 0 ? BufferedImage.TYPE_INT_ARGB : bufferedImage.getType();

  for (int i = 0; i < d.getFrameCount(); i++) {
    e.setDelay(d.getDelay(i));
          
    BufferedImage frameBuffer = new BufferedImage(origWidth, origHeight, BufferedImage.TYPE_BYTE_INDEXED);
    frameBuffer.getGraphics().drawImage(d.getFrame(i), 0, 0, null);

    if (mimeType.equals("image/jpeg") || mimeType.equals("image/pjpeg")) {
      frameBuffer = convert(frameBuffer, BufferedImage.TYPE_INT_RGB);
    } else {
      frameBuffer = createCompatibleImage(frameBuffer);
    }

    e.addFrame(resize(blur(frameBuffer), newWidth.intValue(), newHeight.intValue()));
  }

  e.finish();
  out.flush();
  out.close();
} catch (Exception e) {}
A javított osztályokat egyenlőre pastebin.com-ra töltöttem fel.

Nem állítom, hogy ez a legjobb és legszebb megoldás, és azt sem, hogy tökéletes eredményt hoz minden típusú képnél, csak azt tudom, hogy a transzparens képek kivételével eddig bevált.