2010. szeptember 1., szerda

Forrásgenerálás CodeModel segítségével


Minden programozó életében egyszer elérkezik a pont, amikor valamilyen előre egyeztetett séma alapján forrás-álloményokat, azaz működő Java osztályokat kell generálnia. Jelenleg is számtalan eszközzel tudunk forrást generálni, gondoljunk csak az adatbázisból létrejövő entitásokra, vagy egy WSDL alapján generált osztály-struktúrára, sőt a legtöbb IDE alapértelmezetten segítséget nyújt ezen a területen, képes konstruktort, getter-setter metódusokat, stb készíteni pár kattintással. Ha saját magunknak szeretnénk készíteni egy forrás-generátort, természetesen arra is megvan a lehetőség. A JAXB-nek van egy al-projektje, a CodeModel, aminek segítségével megoldható a probléma, ha van elég kitartásunk megérteni a mikéntjét, ugyanis dokumentálva mondhatni egyáltalán nincs az eszköz. Rövid írásom célja, hogy ízelítőt adjon a CodeModel lehetőségeiből, ezért kézenfekvőnek tűnik, hogy ismerkedés gyanánt készítsünk egy olyan generátort, ami átadott paraméter-lista alapján összeállít egy DTO osztályt. Először is szükségünk lesz a jaxb-xjc csomagra, ugyanis ez tartalmazza a szükséges osztályokat. Magam részéről a DTO típusú osztály-generátort egy saját osztályba csomagoltam.
import com.sun.codemodel.JAnnotationUse;
import com.sun.codemodel.JClassAlreadyExistsException;
import com.sun.codemodel.JCodeModel;
import com.sun.codemodel.JDefinedClass;
import com.sun.codemodel.JDocComment;
import com.sun.codemodel.JExpr;
import com.sun.codemodel.JMethod;
import com.sun.codemodel.JMod;
import java.io.Serializable;
import java.util.Map;

/**
 * @author mhmxs
 */
public final class DTO {

  private final String name;
  private final Map<String, Class> parameters;

  public DTO(String name, Map<String, Class> parameters) {
    this.name = name;
    this.parameters = parameters;
  }

  public JCodeModel generateSource() throws JClassAlreadyExistsException {
    JCodeModel codeModel = new JCodeModel();

    //define class header
    JDefinedClass clazz = codeModel._class(name);
    clazz._implements(Serializable.class);
    JAnnotationUse annotation = clazz.annotate(SuppressWarnings.class);
    annotation.param("value", "serial");

    //Add Java-doc to class header
    JDocComment jDocComment = clazz.javadoc();
    jDocComment.add("Simple DTO class : " + name + "\n");
    jDocComment.add("@author mhmxs");

    //Create constructor
    JMethod constr = clazz.constructor(JMod.PUBLIC);

    //Generate getter and setter methods for all parameters
    JMethod method;
    for(String param : parameters.keySet()) {
      //Add parameter to class declaration
      clazz.field(JMod.PRIVATE, parameters.get(param), param);

      //Add parameter to constructor
      constr.param(parameters.get(param), param);
      constr.body().directStatement("this." + param + " = " + param + ";");

      String methodName = param.replaceFirst(String.valueOf(param.charAt(0)),
        String.valueOf(param.charAt(0)).toUpperCase());

      //Create getter method
      method = clazz.method(JMod.PUBLIC, parameters.get(param), "get" + methodName);
      method.body()._return(JExpr._this().ref(param));

      //Create setter method
      method = clazz.method(JMod.PUBLIC, Void.TYPE, "set" + methodName);
      method.param(parameters.get(param), param);
      method.body().directStatement("this." + param + " = " + param + ";");
    }

    return codeModel;
  }
}
Az osztály-t az alábbi módon tudjuk meghívni.
Map<String, Class> parameters = new HashMap<String, Class>();
parameters.put("parameter", String.class);
parameters.put("parameter2", Integer.class);
    
DTO dto = new DTO("a.b.Clazz", parameters);

OutputStream out = new FileOutputStream(new File("/a/b/Clazz.java"));
dto.generateSource().build( new SingleStreamCodeWriter(out));
out.close();
Végül az eredmény.
package a.b;

import java.io.Serializable;


/**
 * Simple DTO class : a.b.Clazz
 * @author mhmxs
 * 
 */
@SuppressWarnings("serial")
public class Clazz
  implements Serializable
{

  private String parameter;
  private Integer parameter2;

  public Clazz(String parameter, Integer parameter2) {
    this.parameter = parameter;
    this.parameter2 = parameter2;
  }

  public String getParameter() {
    return this.parameter;
  }

  public void setParameter(String parameter) {
    this.parameter = parameter;
  }

  public Integer getParameter2() {
    return this.parameter2;
  }

  public void setParameter2(Integer parameter2) {
    this.parameter2 = parameter2;
  }

}