A következő címkéjű bejegyzések mutatása: Groovy. Összes bejegyzés megjelenítése
A következő címkéjű bejegyzések mutatása: Groovy. Összes bejegyzés megjelenítése

2015. február 16., hétfő

Grails és a LazyInitializationException

Amikor valamilyen ORM keretrendszert használunk az alkalmazásunkban, akkor örökösen felmerülő probléma, hogy mely kapcsolatokat töltsük be azonnal, amikor a domain objektumot felszedjük az adatbázisból, és melyeket csak akkor, amikor szükség van rájuk. Grails keretrendszerben a GORM dübörög (vagy nem), ami pedig a népszerű, vagy mondhatnám sokak által használt, Hibernatere épül. Vegyünk egy egyszerű példát:
class Bar {
  static hasMany = [foos: Foo]
  static mapping = {
    foos cascade: 'all-delete-orphan'
  }
}
class Foo {
  static belongsTo = [bar: Bar]
}
Bar bar = Bar.createCriteria().get {
  isNotNull 'id'
  maxResults 1
}
bar.discard()
println bar.foos
A művelet eredménye egy org.hibernate.LazyInitializationException, hiszen nem töltöttük be a fookat a domain osztállyal együtt, a discard metódus hatására pedig elveszett a kapcsolat a Hibernate Session és a domain osztályban lévő proxy között. Javísuk a problémát.
Bar bar = Bar.createCriteria().get {
  isNotNull 'id'
  fetchMode 'foos', org.hibernate.FetchMode.JOIN
  maxResults 1
}
Ez a bejegyzés nem jött volna létre, ha csak ennyivel megúsznánk a dolgot. Bár a Hibernate dokumentációja szerint a FetchMode.JOIN "Fetch using an outer join", mégis ismét egy LazyInitializationException hibára hivatkozva száll el a kérés mint a győzelmi zászló. A problémát a cascade okozza!? Ugyanis ha eltérünk az alap értelmezett viselkedéstől (OTM kapcsolatoknál az alap értelmezett a save-update, tehát a domain osztályt törölve az adatbázisban maradnak a hozzá kapcsolodó entitások), akkor a JOIN hatására nem a domain osztályok kerülnek a domainbe, hanem csak proxyk, tehát akkor szedi fel őket ténylegesen a rendszer, amikor hivatkozunk rájuk. A cascade dokumentációja semmit nem említ erről az igen kellemetlen melléhatásról. Tudom Grailsbe "nem szokás" discard()olni, én mégis azt javaslom, hogy mielőtt átadjuk a vezérlést a nézetnek, csak a próba kedvéért válasszuk le a domaint a sessionről, és győződjünk meg róla, hogy nem fog n+1 lekérdezést indítani a háttérben, miközben mi meg vagyunk róla győződve, hogy minden rendben.

Ahogy említettem FetchMode.JOINnal és nélküle is proxyk jelennek meg a domainbe, egy apró különbség azonban van a két eljárás között. FetchMode.JOIN nélkül az alábbi kódsor hibát eredményez (LazyInitializationException).
Bar bar = Bar.createCriteria().get {
 isNotNull 'id'
 maxResults 1
}
bar.discard()
println bar.foos.size()
FetchMode.JOIN megadásával pedig nem, amiből arra lehet következtetni, hogy van eltérés a két viselkedés között. Előbbi esetben az egész kapcsolatot egy proxy helyettesíti, utóbbinál pedig a domaineket helyettesíti egy-egy proxy.

Lefuttattam a tesztet a Grails legfrissebb verziójával (2.4.4), és minden jel arra utal, hogy már megoldották ezt a problémát. Nem tudom ténylegesen melyik verzióval lett javítva, ezért javaslom mindenkinek, hogy ellenőrizze megfelelően működik-e az alkalmazása, vagy frissítsen a legfrissebb verzióra.

2014. november 20., csütörtök

Változékony Grails alkalmazás konfiguráció facepalm

Az egyik Grails-es alkalmazásunk furán kezdett viselkedni, ezért nyomozás indult a cégen belül, és hamarosan meg is lett a furcsaság forrása. Az egyik gsp-ben szükség volt egy lista típusú konfiguráció kiíratására, de más sorrendben mint ahogy az rögzítve lett. A fejlesztő kolléga fogta és átrendezte az eredeti konfigurációt, amit a Grails készségesen meg is tesz. Felteszem a kérdést, hogy vajon ez a helyes működés? Egyfelől méltán tükrözi a Groovy és a Grails nyílt filozófiáját, és nem mellesleg hatékonyabbá teszi a fejlesztést is, hiszen futás-időben az egész konfiguráció felépíthető az alkalmazás újraindítása nélkül. Másfelől pedig rés a pajzson, hiszen bármelyik futó szál kénye kedve szerint módosíthatja az alkalmazás működését, ami akár az alkalmazás biztonságát is veszélyeztetheti. Számtalan Grails plugin (pl. Spring Security) tárolja ugyanitt a beállításait, és ezen beállítások kulcsai mind nyilvánosak, tehát bárki számára elérhetőek és módosíthatóak. Ha ez nem volna elegendő, akkor a ConfigObject még csak nem is szál-biztos. Amellett, hogy a ConfigObject belső működése nem szál-biztos, a tényleges konfiguráció tárolására LinkedHashMap-et használ, aminek a dokumentációjából idézve:
Note that this implementation is not synchronized. If multiple threads access a linked hash map concurrently, and at least one of the threads modifies the map structurally, it must be synchronized externally. This is typically accomplished by synchronizing on some object that naturally encapsulates the map. If no such object exists, the map should be "wrapped" using the Collections.synchronizedMap method.
Lehet én vagyok maradi, de valahogy ez az egész több sebből vérzik. És, hogy egy kis kód is legyen, az úgy még tudományosabb:
class TestController {
    def index() {
        def c1 = grailsApplication.config
        def c2 = grailsApplication.config
        c1.asd = "newconfig"
        render c2.asd
    }
}

2014. július 30., szerda

Groovy funkcionális eszközök

A Groovy sorozatot folytatva (1, 2) ebben a bejegyzésben a nyelv funkcionális aspektusát szeretném bemutatni a teljesség igénye nélkül. Két fontos tulajdonság képezi az alapját a funkcionális programozásnak Groovyban, az egyik, hogy van lehetőség anonim funkciók (Closure) írására, a másik pedig, hogy az utolsó kifejezés értéke automatikusan visszatérési érték lesz, ha nincs explicit visszatérési érték meghatározva (üres Closure visszatérési értéke null). Ez a két tulajdonság elengedhetetlen ahhoz, hogy funkcionális szemléletben tudjunk programozni, de pusztán e két dolog használata még nem eredményezi automatikusan a szemlélet-váltást. Vegyük sorra milyen egyéb eszközökkel támogatja a Groovy a munkánkat.
 • Először nézzük a Closure összefűzést:
  def m = { "${it}-" }
  def p = { "${it}+" }
  def pm = m << p
  
  println pm('') == m(p('')) // true
  
  Természetesen a másik irányba is működik a dolog:
  def mp = m >> p
  println p(m('')) == mp('') // true
  
 • A Closure.curry() metódus becsomagolja a Closure példányt, és az eredeti Closure paraméterei helyére lehet fix értékeket beállítani. A példa magáért beszél:
  def plus = { int f, int s, int t ->
    println "$f $s $t"
    return f + s + t
  }
  def fix = plus.curry(0, 0) // további opciók: ncurry() és rcurry()
  println fix(5) // 0 0 5
  
 • Felmerülhet az igény, hogy már meglévő metódusokból csináljuk Closuret. Nem a legelegánsabb megoldás, de mindenféleképpen hasznos ha meglévő eszközeinket szeretnénk "modernizálni":
  class o {
    void f() {
      println 'called'
    }
  }
  
  def c = o.&f // vagy new o().&f
  
  println c.class // class org.codehaus.groovy.runtime.MethodClosure
  
 • A funkcionális programozásra igen jellemző a rekurzív végrehajtás, és ezen programozási nyelvek részét képezik a különböző optimalizációs eszközök. Természetesen a Groovyban is van lehetőségünk finomhangolni rekurzióinkat. Az első ilyen eszköz, amit bemutatok a Closure.memoize(), ami nemes egyszerűséggel annyit tesz, hogy a visszaadott csomagoló Closure gyorsítótárazza a végrehajtás eredményeit. Különös tekintettel kell lennünk használatakor a memória-szivárgásokra, mert alapértelmezetten nincs méret határ szabva a gyorsítótárnak:
  def a = { print "called" }.memoize() // vagy memoizeBetween(int protectedCacheSize, int maxCacheSize)
  a();a() // called
  
  def a = { i -> print "called $i " }.memoize() // vagy memoizeAtLeast(int protectedCacheSize) és memoizeAtMost(int maxCacheSize)
  a(1);a(2);a(2) // called 1 called 2
  
  Meglévő metódusainkat pedig a @Memorized annotációval tudjuk hasonló működésre bírni, mely két opcionális paramétert vár a maxCacheSize és a protectedCacheSize.
 • A rekurzív hívásoknak van egy igen kártékony mellékhatása a JVMben. Minden egyes hívás rákerül a stackre, ami könnyen StackOverflowErrorhoz vezet. Ezt elkerülendő a Closure.trampoline() segítségével referenciát szerezhetünk egy olyan TrampolineClosurera, mely szekvenciálisan hívja az eredeti Closuret egészen addig, míg az TrampolineClosuret ad vissza. Ezzel a technikával mentesíti a stacket, lássuk ezt a gyakorlatban:
  def s
  s = { l, c = 0 ->
    l.size() == 0 ? c : s(l.tail(), ++c)
  }.trampoline()
  
  println s(1..10) // 10
  
  A Closure.trampoline() metódus mintájára az @TailRecursive annotációt használhatjuk, a dokumentációban szereplő megkötésekkel.
 • A funkcionális nyelvek általában az un. lazy evaluation szemléletet követik, ami röviden annyit jelent, hogy csak akkor értékel ki a rendszer valamit, ha arra feltétlenül szükség van. A Groovy is biztosít megoldásokat a paradigma követéséhez.
  def l = [].withDefault { 45 }
  println l[3] // 45
  println l // [null, null, null, 45]
  
  Vagy a @Lazy annotációval tetszőleges adattagot varázsolhatunk lusta kiértékelésűre. Egy opcionális paraméterével akár puha referenciában is tárolhatjuk az értéket, természetesen az alapértelmezett működés szerint erős referenciát alkalmaz:
  class Person {
    @Lazy(soft = true) pets = ['Cat', 'Dog', 'Bird']
  }
  
  def p = new Person()
  println p.dump() // <Person@7b073071 $pets=null>
  p.pets
  println p.dump() // <Person@18e30556 $pets=java.lang.ref.SoftReference@3f0e6ac>
  
  Annyit mindenféleképpen meg kell még jegyeznem, hogy ha a mező statikus, és nem puha referenciában történik a tárolás, akkor a Initialization on demand holder mintát követi a fordító.
A beépített funkciók után térjünk át a haladó technikákra. Bár a Groovynak szoros értelemben nem része a GPars keretrendszer, mégis érdemes kicsit közelebbről megismerkedni vele. A dokumentációból idézve:

"GPars is a multi-paradigm concurrency framework, offering several mutually cooperating high-level concurrency abstractions, such as Dataflow operators, Promises, CSP, Actors, Asynchronous Functions, Agents and Parallel Collections."

 • Meglévő Closurejainkat könnyedén aszinkron hívásokká alakíthatjuk a GParsExecutorsPool segítségével, ahogy a példa is mutatja.
 • Collectionök párhuzamos feldolgozására a GParsPoolt tudjuk segítségül hívni. A GParsPool osztály ParallelArray alapon végzi a műveleteket, míg párja a GParsExecutorsPool hagyományos thread poolokat használja.
 • A GPars része egy a Java Fork/Join könyvtárára épülő magasabb absztrakciós réteg. Ez a köztes réteg -mely a mindennapi fejlesztést hivatott megkönnyíteni- használata során nem kell szálakkal, poolokkal, és szinkronizációval bajlódnunk. Részletek a dokumentációban találhatók.
 • A Dataflow egy alternatív párhuzamos feldolgozási szemlélet. Szépsége az egyszerűségében rejlik, apró párhuzamos feladatokra bonthatjuk az alkalmazásunkat, és amikor az egyik darabka még egy ki nem értékelt adathoz szeretne hozzáférni, akkor blokkolt állapotba kerül amíg egy másik ki nem értékeli azt. Működéséből adódóan nincs verseny helyzet, nincs Dead és Live Lock sem többek között. Megkötés, hogy csak egyszer adhatunk értéket a DataflowVariable életciklusa során.
 • Az Agentek szál-biztos, nem blokkoló párhuzamosítást tesznek lehetővé, és ehhez annyit kell tennünk, hogy az osztályunkat a groovyx.gpars.agent.Agentből származtatjuk. Fontos különbség a Dataflow modellhez képest, hogy az Agent tartalma tetszőlegesen változtatható.
 • Természetesen elmaradhatatlan kellék a méltán népszerű Actor modell. Leegyszerűsítve az Actorok üzeneteket fogadnak, továbbítanak, és válaszolnak azokra. Minden üzenet bekerül egy sorba, majd onnan a feldolgozásra. A megoldás előnye, hogy implicit szál-biztos, nem blokkolt, és nincs szükség szinkronizációra sem a soros feldolgozás miatt. Lényeges tulajdonsága az Actor rendszernek, hogy nem hagyományos szál-kezelést használ, hanem saját maga menedzseli a feladatokat. Létezik állapot-tartó, és állapot-mentes Actor egyaránt.
Ahogy a Barátkozás a Groovyval bejegyzésben is leírtam, a Groovy nem kezdő programozók kezébe való eszköz. Szép és jó ez a sok beépített okosság, de az alapok ismerete nélkül csak még jobban összezavarnak mindent, megnehezítik a hiba feltárást és az elhárítást is. Remélem sikerült kedvet csinálnom a téma mélyebb megismeréséhez, ráadásként pedig egy igazi "ínyencséget" hagytam:
def deliver(String n) {
 [from: { String f ->
   [to: { String t ->
     [via: { String v ->
       println "Delivering $n from $f to $t via $v."
     }]
   }]
 
 }]
}
deliver "Béla" from "Mezőberény" to "Kisfái" via "Traktor" // Delivering Béla from Mezőberény to Kisfái via Traktor.

2014. május 7., szerda

import groovy.transform.Immutable

A Groovy szemlélet ellentétben a Java-val a nyiltságról szól. Minden alapértelmezetten publikus, nem kell bajlódnunk getter/setter írásával (persze a háttérben történnek dolgok, most a szemléletről beszélek), a metaclass jóvóltából módosítani lehet osztályok működését, és még sorolhatnám. A most bemutatásra kerülő lehetőség mégis sokszor tud hasznos lenni.
@groovy.transform.Immutable
class A { Integer a }
new A()
A kódot futtatva az alábbi eredményt kapjuk:
org.codehouse.groovy.runtime.metaclass.MethodSelectionException: Could not find which method <init>() to invoke from list:
public A#<init>(java.util.HashMap)
public A#<init>(java.lang.Integer)
Tehát a fordító nem tudta eldönteni, hogy melyik konstruktorát használja az osztálynak, ami azt jelenti, hogy az ilyen intefésszel ellátott osztályok tagjainak kötelező kezdő értéket adnunk.
@groovy.transform.Immutable
class A { Integer a }
new A(0).a = 1
Mikor megpróbáljuk módosítani az adattagot, egy kivétellel hálálja meg a JVM.
groovy.lang.ReadOnlyPropertyException: Cannot set readonly property: a for class: A
A történet eddig nem nagy szám, mert az alábbi kódsorok ugyanezt az eredményt adják (kicsit több gépeléssel):
class A {
final Integer a
A(a) { this.a = a }
}
new A(0).a = 1
De mi a helyzet ezzel:
@groovy.transform.Immutable
class A { List a }
A a = new A([])
a.a << 1
Ennél az esetnél mutatkozik meg, hogy az annotáció mivel több egy mezei final módosítónál. A listánk bizony egy Collection.UnmodifiableRandomAccessList lett. Tovább kísérletezve mi történik, ha egy saját osztályt teszünk adattagként A-ba.
@groovy.transform.Immutable
class A { B b }
class B { Integer b }
A a = new A(new B())
java.lang.RuntimeException: @Immutable processor doesn't know how to handle field 'b' of type 'B' while constructing class A.
@Immutable classes only support properties with effectively immutable types including:
- Strings, primitive types, wrapper types, BigInteger and BigDecimal, enums
- other @Immutable classes and known immutables (java.awt.Color, java.net.URI)
- Cloneable classes, collections, maps and arrays, and other classes with special handling (java.util.Date)
Other restrictions apply, please see the groovydoc for @Immutable for further details
Amennyiben ellátunk egy osztályt ezzel az annotációval, a Groovy fordító garantálja nekünk, az osztály módosíthatatlan lesz, hiszen kötelezően minden adattagjának szintén módosíthatatlannak kell lennie. Bővebb információ a GroovyDoc-ban, amit fontos kiemelni, hogy @Target({ElementType.TYPE}), tehát osztályokra, interfészekre, és enumokra lehet tenni az annotációt, bár utóbbi 2 esetben fordítási hibát fogunk kapni.
Házi feladat a a groovy.transform csomag átböngészése, sok hasznos eszköz lapul még benne.

2014. április 23., szerda

groovy.lang.Tuple kicsit közelebbről

Belefutottam egy aranyos Groovy osztályba, a Tuple-be. Ha jobban megvizsgáljuk az öröklési láncot láthatjuk, hogy a Tuple lényegében egy AbstractList implementáció, és arra való, hogy összetartozó értékeket tároljunk benne. Példányosításkor meghatározzuk a tartalmát, amit a későbbiekben nem lehet módosítani. Kisértetiesen hasonlít a Collections.unmodifiableList()-hez, de a következő példa jól szemlélteti a Tuple eleganciáját:
Collections.UnmodifiableRandomAccessList foo() { Collections.unmodifiableList([]) }
Ezt ne próbáljátok meg lefordítani, nem fog sikerülni. A probléma az, hogy a UnmodifiableRandomAccessList a Collections belső osztája, ha pedig List-re cseréljük a visszatérési érték típusát, akkor a hívó fél részére nem lesz egyértelmű, hogy a lista nem módosítható, vagy ne adj isten egy verzióváltás során lesz UnmodifiableRandomAccessList, és a működő kód megy tönkre (sose láttunk még csak hasonlót sem). Itt jön az elegancia:
Tuple foo() { new Tuple() }
Ez az egyszerű példa megmutatja mi mindenre alkalmas többek között a Tuple, ha a munkatársainkat szeretnénk kicsit megviccelni (dynamic type rulz)
def x = (a,b,c) = { x -> new Tuple(x*10,"${x*20}") } << 5
println "$a,$b,$c,$x"

2012. június 27., szerda

Barátkozás a Groovyval

Régóta terveztem, hogy megismerkedek a Groovy rejtelmeivel, és most úgy alakult, hogy egy hosszan tartó barátság első napjait élem. A nyelv ismertetést nem is az alapoknál kezdeném, hiszen azok egy Java fejlesztőnek nem szabad, hogy gondot okozzanak, mivel visszafelé teljes a kompatibilitás. Sokkal inkább koncentrálnék a kedvenc programozói eszközökre, amikkel új dimenziókba lehet helyezni az eddig megszokott Java programozást.

Van két fontos különbség a Java és a Groovy között, amit mindenképpen megosztanék ezen a ponton. Groovyban nincsenek primitív típusok, még ha látszólag úgy is deklarálunk egy változót, az eredmény mindig egy példány lesz a memóriában. A másik, hogy a dupla egyenlőség vizsgálat, Javatól eltérően érték szerint hasonlít össze!

Minden Java fejlesztő rémálma a NullPointerException, éppen ezért Javaban a műveletek nagy részét megelőzi erre vonatkozó ellenőrzés, ami csak átláthatatlanabbá teszik a kódot. Groovyban ez a teljes vizsgálat elvégezhető egyetlen kérdőjel segítségével:

int foo = bar?.length ? bar.length : -1;
Az eredmény, sokkal tömörebb kód, miközben az olvashatóságot sem rontja a szintaxis. A történet egyszerű. A kérdőjel helyére egy null ellenőrzést ékel a fordító.

Következő hasznos egyszerűsítés amit meg szeretnék említeni az un. Elvis operátort.
int foo = bar ?: -1;
Az Elvis operátorral az alapértelmezett értéket lehet meghatározni, amennyiben az eredeti "érték" false vagy null.

Soron következő kedvencem a GString. Stringek összefűzésének problémájával a legtöbben már egészen biztos találkoztunk. Kis mennyiségű szöveg összefűzésénél még nem is akkora a probléma, mert az egy sorban elvégzett String összefűzés automatikusan egy StringBulder osztályra fordul. Nagyobb mennyiség esetén (hallottam olyan helyről, ahol a mai napig 80 karakter sorhossz) macerássá válik a művelet. A Groovy eszköztárában egy az Expression Language-re kísértetiesen hasonlító megoldást építettek.
String foo = "Foo"
String bar = "${foo} Bar" 
Ezt a funkcionalitást kombinálva a több soros stringek deklarációjával, máris kézzelfogható előnyhöz jutunk:
def sql = """
select * from ${table}
where bar = ${foo}
"""
Fontos tudni, hogy a szimpla idézőjelek között létrehozott 'stringek' hagyományos java.lang.String példányok lesznek, a duplával pedig GStringek, ezért ha nem szeretnénk a GString sajátosságait kihasználni, mindig szimpla idézőjellel példányosítsuk stringjeinket.

Reguláris kifejezések használatát is lényegesen leegyszerűsítették a Groovys srácok.
Pattern pattern = ~/(.*)/
boolean find = 'foo' ==~ pattern
Matcher m = 'foo' =~ pattern

Mint ahogy a bevezetőben említettem, Groovyban nincsenek primitív típusok, most lássuk, hogy ennek miért is van jelentősége. A fordító bizonyos operátorokat automatikusan átfordítja az objektum metódus hívásaira.
a + b // a.plus(b)
a − b // a.minus(b)
a ∗ b // a.multiply(b)
a ∗∗ b // a.power(b)
a / b // a.div(b)
a % b // a.mod(b)
a | b // a.or(b)
a & b // a.and(b)
a ^ b // a.xor(b)
a++ o r ++a // a.next()
a−− o r −−a // a.previous()
a [ b ] // a.getAt(b)
a [ b ] = c // a.putAt(b, c)
a << b // a.leftShift(b)
a >> b // a.rightShift(b)
~a // a.bitwiseNegate()
−a // a.negative()
+a // a.positive()
a <=> b : a.compareTo(b)
Ennek előnye egyrészt, hogy megkíméli a programozót rengeted felesleges gépeléstől, másrészt ezt a működést kihasználva saját osztályainkat is fel tudjuk készíteni, hogy értsék a különböző operátorokat. A Groovyban van is erre jó példa, pl. a Date osztályban.
def today = new Date()
def tomorrow = today + 1
def yesterday = today - 1
assert today.plus(1) == tomorrow
assert tomorrow.minus(1) == today
Fontos megértenünk 2 dolgot az operátorok átfordítása kapcsán. Az egyik, hogy vannak esetek, amikor a visszatérési objektum tipusa más lesz, mint a operandusé.
StringBuilder sb = 'bar' << 'foo'
A másik dolog, a túlcsordulást elhárító típusbővítés, ami azt jelenti például, hogy az 1 + 1.5 az ((BigInteger) 1.5).plus(1) -ra fordul, és az eredmény egy BigDecimal osztályban kerül tárolásra, hiába az Integer állt előbb. A Groovy decimális számok tárolására alapértelmezetten a BigDecimalt használja, elkerülendő a lebegőpontos számok ábrázolásából fakadó hibákat.

A következő érdekesség amire szeretném felhívni a figyelmet a Groovy osztálykezelése. A Groovy egy speciális osztályon keresztűl hozzáférést biztosít az osztályokhoz, és lehetőséget ad azok bővítésére.
String.metaClass.prefixFirstLette = { prefix ->
  return "${prefix}_${delegate.substring(0, 1)}"
}
println 'bar'.prefixFirstLette('foo');

Az előző példában egy újabb speciális Groovy osztállyal találkozhattunk, a Closure-val, mely osztály kiemelten fontos a nyelv szempontjából, és számtalan metódusnak átadható paraméterként.
Closure c = { i ->
  return i
}
println c.call(1)
A Closure segítségével a Groovy szimulálni tudja a Javaból egyébként igencsak hiányzó névtelen függvények használatát.

Következő témakör, amelyet fontos kihangsúlyozni a Groovyval kapcsolatban, hogy natív támogatást nyújt listák és mapok kezelésére, ráadásul számos olyan funkcióval egészítették ki ezen osztályokat, amik megkönnyítik a velük végzett műveleteket. Pár példa a teljesség igénye nélkül:
def words = ['ant', 'buffalo', 'cat', 'dinosaur']
assert words.findAll{ w -> w.size() > 4 } == ['buffalo', 'dinosaur']
assert words.collect{ it[0] } == ['a', 'b', 'c', 'd']

def list = [[1,0], [0,1,2]].sort { item -> item.size() }
assert list == [ [1,0], [0,1,2] ]

assert [1, 3, 5] == ['a', 'few', 'words']*.size() //minden elemen végrehajtja a size() metódust
A GDK plusz extraként kiegészít minden tömböt, kollekciót, és Stringet egy további toList() metódussal.
def greeting = 'Hello Groovy!'
assert greeting[6..11] == 'Groovy'
assert greeting[0,2,4] == 'Hlo'

A következő érdekesség az XML kezelés Groovyban. Okulva a Java hiányosságából, szintén natív támogatás van XML struktúrák kezelésére.
def builder = new groovy.xml.MarkupBuilder()
builder.book {
  author 'Bar Foo'
  title 'sometitle'
  properties {
    pages 42
  }
}
println builder

 Bar Foo
 sometitle
 
  42
 

A Streamek kezelésében is hoz változást a Groovy. Javaval ellentétben nem kell ciklust írnunk a tartalom áttöltéséhez.
def address = 'http://jpattern.blogspot.com/favicon.ico'
def file = new FileOutputStream(address.tokenize("/")[-1])
def out = new BufferedOutputStream(file)
out << new URL(address).openStream()
out.close()

Utoljára hagytam a legkevésbé fontos, de talán mégis hasznos újítást az importok területén. Lehetőség van Groovyban importált osztály-t aliasszal megjelelölni.
import org.springframework.context.i18n.LocaleContextHolder as LCH
...
def locale = LCH.getLocale()

A pozitívumok után következzenek a negatívumok, bár személy szerint nem sok ilyet találtam. Az első, hogy a Groovy nem támogatja belső osztályok definiálását, ami szerintem a Java eszköztárának egy fontos kelléke. A Másik, hogy dinamikus típusú nyelv lévén az IDE támogatás meg sem közelíti a Javaét. Bár mindhárom elterjedt IDE (Netbeans, Eclipse, IntelliJ) rendelkezik Groovy támogatással, Javahoz szokott fejlesztőként számtalan kényelmi funkciót kell nélkülözni.
Véleményem szerint egy elég erőteljes nyelv lett a Groovy, a fejlesztők igyekeztek a Java hiányosságaiból tanulni, miközben megőrizték a Javaban rejlő erőt teljes mértékben. Bár mindenki azt csinál amit akar, én személy szerint alapos Java ismeretek nélkül nem ajánlom a nyelvet kezdőknek, ugyanis ahhoz elég sok dologban tér el a Javatól, hogy rossz szokásokat fejlesszen későbbi Java programozáshoz. Ilyen pl. a dupla egyenlőség vizsgálat, a String automatikus StringBuilderré alakítása bizonyos operátorok használatakor, A streamek kezelése, stb. Remélem további ismerkedésre inspirál mindenkit ez a kis írás, és sokan kiegészítik ezzel a remek eszközzel programozói repertoárjukat.